Vad är kultur?

parts-of-cultureKultur innefattar flera olika saker, men när man hör ordet kultur tänker nog de flesta på konstnärliga sammanhang och möten människor emellan. Ordet kultur härstammar också från ett annat språk, nämligen latin där det heter cultura, och betyder odling eller bearbetning. Alla har nog hört att det finns olika odlingar av bakterier, därav namnet bakteriekultur, men denna biologiska sida som kultur innebär, ska inte förklaras närmare här, utan det ska fokuseras på den sociala biten.

Kultur är olika levnadssätt i ett samhälle som en större eller mindre grupp människor anammar.

Där ingår även religion och värderingar.

Kultur – på gott och ont

Tack vare de olika kulturerna runt om i världen, finns det en otrolig mångfald där människor möts och bejakar varandras levnadssätt som språk, mat, klädsel och seder. Man blandar traditioner och beteenden och tar efter varandra i mångt och mycket. I bästa fall kan kultur leda till något mycket intressant och skapa helt nya kulturer. Detta kallas för assimilering av kultur. Vissa kulturer blandas upp olika fort, beroende på hur rotad ursprungskulturen är. Det finns ju vissa folkslag som absolut vill hålla på sina egna traditioner, även om de har varit del av ett annat samhälle under hundratals år. Ett exempel är Korsika, som nu tillhör Frankrike.

Dock finns det också något som kallas kulturkrockar, vilket innebär att människor med väldigt annorlunda kulturer, inte kan hålla sams, vilket sedan leder till konflikter och i värsta fall krig. Man tycker kanske att människor som står långt ifrån sin egen kultur är konstiga, eller beter sig märkligt, och detta leder ofta till fördomar.

Kultur har två begrepp

Man talar om två olika begrepp av den humanitära kulturen.

  • Den kvalitativa kulturen
  • Kvantitativa kulturen

Den första handlar mer om andlighet och uttryck och innefattar konst, formgivning, filmskapande och litteratur m.m.

Den andra tar mer upp den samhällsvetenskapliga biten, som betyder olika kulturer hos olika folkslag. Det kan t.ex. vara indiankulturen och alla dess stammar som har bevarats i många generationer. Denna sortens kvantitativa kultur avser främst civilisationer. Här kommer även nationskulturer in, t.ex. amerikansk kultur, svensk kultur osv.