Kulturkonservatism – att hålla fast vid det gamla

maxresdefault (18)För den kulturkonservative är det viktigt att bevara kulturarvet. Man anser också att det finns en objektiv uppfattning inom all estetik, d v s att man kan säga om något är bättre eller vackrare än något annat, t.ex. en bok, en tavla, en musikstil o s v. Samtidigt måste man hela tiden diskutera kriterierna för vad som anses just “bäst”.

Kulturkonservatism gäller all konst och kultur. Idag när så mycket teater görs på abstrakt vis och en del konst anses obegriplig, värdesätter den kulturkonservative de äldre formerna och förklarar det ofta med att dagens konst är för provokativ och konstig. Att skapandet av konsten eller pjäsen eller vad det nu må vara, bara ser till skaparen själv eller till en viss publik, och kan därmed inte glädja den stora massan. Samtidigt har folk i alla tider chockats över nya fenomen och stilar, vilket gör att denna debatt är oerhört komplicerad att ta ställning i, eftersom all konst tar mer eller mindre influenser från andra ting och förändras med tiden. Teater började t.ex. som religiösa föreställningar och blev mer politiska när romarriket hamnade i fokus.

Ryssland räknas ofta som ett kulturkonservativt land där konstformer och litteratur begränsas, eftersom man vill ha ungefär samma kulturella anda som på Sovjetunionens tid. Samtidigt anses den ryska konsten vara väldigt ambitiös och kreativ, men innan vissa utställningar i rysk samtida konst runt om i världen ställs ut, har höga, politiska krafter sållat bort konstverk som ansågs för frispråkiga.

På Korsika och i Baskien, värdesätter man också sin egen kultur högst, men kanske inte lika strängt som i Ryssland. Språken ligger högt i kurs här och även om man tillhör Frankrike och Spanien, pratar man gärna sitt eget inhemska språk, korsikanska som är en slags italiensk dialekt på Korsika och baskiska, en dialekt i Baskien. Även musiken som härstammar från de två olika områdena, är starkt förknippade med kärlek för den egna kulturen. Bertsolaritzan i Baskien och den polyfoniska musiken på Korsika som sjungs a cappella, har båda blivit världsberömda.

Både Korsika och Baskien har i viss mån kämpat för självständighet sedan länge tillbaka.