Förbjuden kultur

ContentImage-ProhibitedSymbol.jpg-500x400Under vissa länders regimer, eller under vissa tidsepoker, var eller är särskilda kulturyttringar förbjudna. Det kan röra sig om inskränkt yttrandefrihet, vilket innebär att vissa filmer inte får visas, eller att vissa böcker inte får publiceras. Landets ledare vill helt enkelt inte att deras makt ska bli ifrågasatt och lägger istället “locket på” för att tysta ner oppositionella röster. De vill inte riskera sina positioner eller att moralen i samhället förändras.

Under Hitlers tid, förbjöd nazisterna filmer som på något sätt kritiserade dem själva, eller som inte gjorde så att deras ledare framstod i god dager. Friheten att lyssna på viss musik var också inskränkt och dessutom hånades och kritiserades den judiska kulturen.

I många länder är fortfarande de homosexuellas eller transpersoners rättigheter begränsade och minoriteters synsätt och kulturer uppmärksammas kanske inte lika mycket som “normaliteten” och den officiella kulturen. Man förbjuder helt, i vissa fall, även homosexualitet.

Kuba är ett annat exempel där oberoende journalister fängslats för brott mot censuren, eller Saudiarabien där bloggare blir dömda till döden eller till olika straff för att de ifrågasätter statens beteende eller för att de helt enkelt vill uttrycka sina egna åsikter. Nordkorea är ett typexempel på stater som förbjuder allt som möjligtvis kan komma att ge ledaren eller staten kritik.

En del länder vill förbjuda influenser från andra länders kulturer, som t.ex. datingkulturen online där män och kvinnor träffas på internet, något som är mycket vanligt idag i västvärlden men som anses omoraliskt på andra håll i världen. Möjligheten att spela online är heller inte självklar överallt. Att gå online och spela blackjack, eller kika in på vinnarum är något vanligt för människor i västvärlden, men i andra stater är det strikt förbjudet, eftersom det anses gå mot samhällets normer och moral.

Förbjuden kultur hör ofta starkt ihop med inskränkt yttrandefrihet och det kan röra sig om allt från förbjudna danser och musikstilar, till beteendemönster, klädsel och matvanor som när Frankrike förbjöd ketchup i skolmatsalar för att det ansågs vara en skymf mot det franska köket eller när Turkmenistan införde förbud mot mimande, av rädsla för inte bevara sin egen kultur.