Det multikulturella samhället

groupMultikulturalism eller mångkultur är begrepp som innebär att flera etniska grupper med olika sociala bakgrunder och traditioner, lever sida vid sida i ett samhälle där en och samma politik har makten. Begreppet är väldigt aktuellt, eftersom man i flera länder idag har många folkslag som p g a krig, folkvandringar, anhöriginvandring och arbetstillfällen, samlats i ett och samma land. Mångkulturalism medför att grupperna begär att politikerna gör vad de kan för att hantera och behandla de olika kulturerna på ett rättvist och bra sätt. Man kan också prata om etnisk mångfald eller kulturell pluralism när man beskriver ett multikulturellt samhälle.

Orden uppkom i slutet av 50-talet när man pratade om Schweiz, men det har sedan länge spridit sig ut i Europa och Nordamerika, där flera länder med många etniska grupper just kan kalla sig multikulturella. Det är en numera stark debatt i olika länder med stark immigration, där människor ser annorlunda på om det är positivt eller negativt att ha ett sådant samhälle. Terrorism, kulturkrockar, nationalism och annat skapar dessa debatter samt rädslan för att förlora landets ursprungliga identitet.

Man kan säga att det finns i stor del tre sätt att behandla en mångkulturell stat.

  • Man vill få invandrare att integrera sig för att ta del av så mycket som möjligt av landets egna kultur. Detta kallas för monokultur.
  • Smältdegel innebär att det förekommer en beblandning utan att staten lägger sig i för mycket. Det här sättet är starkt förknippat med USA.
  • Här kan ordet multikulturalism användas, eftersom staten vill att landets invandrare ska leva sida vid sida och behålla sin egen kultur. Sverige är numera ett sådant land.

I de flesta mångkulturella stater finns dock en majoritetskultur som existerar, d v s de flesta människor som bor i landet tillhör denna kultur eller etnicitet. Många länder har också en ursprungsbefolkning som levde där först och kämpar för att bevara sin ursprungskultur. Samer i Sverige och indianer i Nordamerika är exempel på sådana folk eller grupper.