Blandade dansstilar

contDans är något som utövas i varje land på jorden. Människor har rört sig till rytmer och musik sedan urminnes tider för att uttrycka sig, kommunicera och röra på sig. En kultur, som sedan naturligtvis är uppdelad i många subkulturer, är den afrikanska danskulturen.

Eftersom länder i västvärlden antingen har haft afrikanska stater som kolonier eller har tagit med sig människorna som slavar till sitt eget land, är detta exempel på kulturer som har förflyttat sig och beblandats med ursprungskulturen i det nya landet. I Afrika använder man dans till mycket. Det är så man uttrycker sig och förmedlar budskap. Denna kultur tog de naturligtvis med sig och fortsatte att utveckla på plats.

Charleston och jazz

Detta är två musikstilar som från början kom med de afrikanska slavarna och blandades upp på plats i USA med amerikanska rytmer och danssteg. Charleston var dansen man dansade på 20-talet och namnet kommer från staden i South Carolina. Den har sedan inspirerat dansstilar som hiphop och streetdance, som också har rötter från Afrika. Jazz är en blandning av klassisk balett och afrikanska rytmer, och idag dansar man ofta jazz på revyer och musikaler.

Folkdanser

Även om dessa danser verkar vara förknippade med ett visst land och folkslag eftersom man bär traditionella dräkter till, så har de också till stor del blandats upp och inspirerats av andra människor och händelser. Dansen polka som har sitt ursprung i Polen ter sig annorlunda, beroende på var den dansas. Ändå räknas den som en svensk folklig dans.

När man talar om svensk folkdans, kan man dela upp den i olika tidsperioder. En äldre variant är långdans och ringdans som går tillbaka ända till medeltiden. Sedan har olika stilar från både Europa och Norden kommit med i den svenska folkdansen genom invandring och giftermål mellan kungligheter.

Många av danserna i de nordiska länderna liknar varandra och även melodierna. Det har sedan lagts till och tagits bort under tidens gång. Förr gick det från generation till generation innan industrierna uppkom och invandringen började. Det som räknas som folkdans idag skakade man på huvudet åt för 150 år sedan.