Att söka kulturstöd och ekonomisk hjälp

are_you_in_need_of_financial_helpOm man vill starta en kulturförening eller om man är en person som funderar på att arrangera ett kulturprojekt, kan man ansöka om finansiell hjälp eller bidrag från olika ställen. Stipendier är något man får personligen och dessutom när man redan har åstadkommit något eller åtminstone en del, men kulturstöd och sponsringar av olika slag finns tillgängliga.

Kulturstöd

Först och främst kan man höra sig för med kommunerna på platsen man bor. De har naturligtvis olika ekonomiska förutsättningar, men det är ett första steg. Se till att vara tydlig med er verksamhet och vad det är ni söker bidrag till. Kanske behöver ni en lokal, kanske ekonomisk hjälp, osv.

Man kan också söka bidrag på Kulturrådet. Detta är en myndighet som ansvarar för kulturen i Sverige och fördelar statliga pengar till olika verksamheter och de är också till för att förverkliga de kulturella mål som den svenska regeringen satt upp. Ansöker man om bidrag hos Kulturrådet, får man dock inte ha skulder hos Kronofogden eller äga ett företag som håller på att gå i konkurs.

Sponsring

En bra sak är om ni hittar en person eller ett företag som vill sponsra er med er verksamhet eller investera. Oftast vill då företaget själv tjäna på det, precis som en bank, så även här gäller det att ha allt på papper och en bra “affärsidé” som kan presenteras.

Samarbeta med andra föreningar

Ensam är stark, heter det, men när man startar en verksamhet, en klubb eller förening, är det bra om man har kontakter som man kan dra nytta av. Om ni är flera klubbar som kan samarbeta, t.ex. genom att dela lokal etc. kan det bli lättare.

Crowdfunding

Detta är ett engelskt uttryck och betyder att man går samman för att samla in pengar, eller hittar människor som vill skänka en slant till föreningen. Man kan också anlita volontärer som hjälper till att utveckla det hela.